Nieuwsbrief oktober 2018

De WMO

Hallo mensen,

Is het iemand opgevallen dat we onze aanpak hebben veranderd? Vanaf vorige maand presenteren we iemand van ons team afgewisseld met een nieuwsbrief. We willen jullie niet bestoken met te veel informatie en toch jullie betrekken daar waar de interesses liggen.

Vandaag een nieuwsbrief met informatieve tekst en volgende maand stellen we weer iemand van ons team aan jullie voor. Dit kan nog afgewisseld worden met interviews met onze cliënten, we komen zoveel inspirerende en afwisselende mensen tegen in dit vak!

Mochten jullie graag iemand in de aandacht zetten of een informatie willen over een bepaald onderwerp, dan horen we dat graag en komen we hierop terug. Persoonlijk of wie weet in een nieuwsbrief of interview!

Het wordt weer wat kouder en herfstiger weer, langzaam komen de kaarsjes bij ons op tafel en is het weer het seizoen om lekker op de bank te kruipen met thee, een koekje en een dekentje of de pantoffels!

Voor deze nieuwsbrief hebben we besloten om de WMO-wetgeving, waar veel van jullie van gehoord hebben, kort toe te lichten.

De meningen zijn verdeeld, er is altijd een partij die het beleid uitvoert en een partij die het daadwerkelijke werk met de cliënten uitvoert. De belangen zijn hetzelfde maar dit voelt niet altijd zo.
De uitvoerende partij is er vaak emotioneler bij betrokken dat de mensen die het beleid zo goed mogelijk rond willen krijgen. Bij beleid hoort natuurlijk een financieel aspect maar ook regelgeving.
Deze regelgeving is nodig maar ook wel eens praktisch een factor die voor beiden partijen een belemmering kan zijn.
Momenteel wordt er weer aan het beleid gewerkt, dit blijft altijd spannend.
In het verleden was er met name hulpverlening vanuit een aantal grote instanties, daarna was het wens om dit meer te privatiseren en te specialiseren vanuit de Gemeente. Inmiddels is hier wildgroei in ontstaan en moet er een middenweg gevonden worden. Hieronder wat algemene informatie, natuurlijk kun je altijd bellen met de WMO bij vragen op nummer 14043 van de Gemeente, ze zijn zeker behulpzaam daar. De bronvermelding hieronder betreft deels zorgwijzer.nl.

Wat is dat nou die WMO?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om mensen te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de WMO.

Gemeenten zijn volgens de WMO verplicht om kwetsbare en hulpbehoevende groepen te compenseren door het aanbieden van voorzieningen en ondersteuning, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of aanpassing van de woning.
Voor de uitvoering van de WMO hebben gemeenten een aantal taken en verantwoordelijkheden.

Hoewel gemeenten zich moeten houden aan de regels in de WMO, organiseren gemeenten zelf hoe de toegang tot hulp en ondersteuning geschiedt. Dat houdt in dat de toegang en uitvoering van de WMO per gemeente iets kan verschillen. Zo kiezen sommige gemeenten voor een speciaal WMO-loket waar burgers zich kunnen melden. Andere gemeenten kiezen voor sociale wijkteams waar burgers terecht kunnen met een hulpvraag.

Uitvoering van de WMO wordt gefinancierd uit belastinggeld en eigen bijdragen. De overheid beheert dit geld en keert dit geld aan de gemeenten uit via een speciaal gemeentefonds. Bij de verdeling van het geld wordt vooral gekeken naar de samenstelling van de bevolking in een bepaalde gemeente.
Mensen die gebruik maken van de WMO krijgen hulp van de gemeente middels algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen en vervoersvoorzieningen.

Tot zo ver een introductie hierover, reacties zijn welkom!

Ter info:
•Momenteel is er weer plek voor een nieuwe collega! We zoeken een wijkverpleegkundige niveau 5 die ons team wil komen versterken voor 24-28 uur per week.
•Er is een fijne samenwerking met het Transferpunt patiëntenzorg van het MUMC+, met huisartsenposten en met Envida.
•Er is een vertrouwenspersoon voor de ondersteuning van ons personeel, dit is mevr. J. Cremers.
•Samen met ons team heten we nieuwe klanten en geïnteresseerde ZZP’ers altijd welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Er is altijd koffie, fris en wat lekkers!
Wij onderscheiden ons door:
•Zwemmen en fysiotherapie met de cliënten bij de thermen, individueel of in groepsverband.
•Samenwerking met het Transerpunt van het MUMC+
•Begeleiding en ondersteuning bieden bij opruimen en administratief werk.
•Individuele aandacht en interesse in de leefwereld van de cliënt.
•Kwaliteit door het aanbieden van extra scholingen aan het personeel.
•Het bevorderen van de zelfredzaamheid van onze cliënten.
•Open communicatie door laagdrempelig en gelijkwaardig contact.

Stichting Hart voor Zorg en Welzijn Limburg
Tel:043-20 70 590 E-mail: info@hartvoorzorgenwelzijn.nl
Voorzitter Raad van Bestuur: AAMM (Astrid) Berkvens, +31 615 897 840, astrid.berkvens@hartvoorzorgenwelzijn.nl
Interviews en nieuwsbrieven & Coaching: J (Juliette) Cremers + 31 623 207 019 www.kingfishercoaching.nl Alle gepubliceerde interviews en nieuwsbrieven worden gedaan/ gemaakt/ geschreven door Juliette Cremers. Ze doet dit met veel passie en plezier op haar eigen manier!

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, lachende mensen, close-up en buiten
Afbeelding kan het volgende bevatten: zittende mensen, buiten en water

Nieuwsbrief 2019-01

Januari 2019 De beste wensen, gelukkig nieuwjaar! Was u erbij? We hebben met veel plezier weer het...

nieuwsbrief nr. 09-2018

Nieuwsbrief oktober 2018 De WMO Hallo mensen, Is het iemand opgevallen dat we onze aanpak hebben...

nieuwsbrief nr. 08-2018

Nieuwsbrief augustus 2018 Hallo mensen, Iedere maand willen we ter kennismaking jullie een kijkje...

nieuwsbrief nr. 07-2018

Nieuwsbrief juli 2018 Goedemorgen! Deze maand wijken we af van het format van onze nieuwsbrief....

nieuwsbrief nr. 06-2018

Nieuwsbrief juni 2018 Welkom lieve mensen, Deze maand is de publicatie van de nieuwsbrief, in...

nieuwsbrief nr. 05-2018

Nieuwsbrief mei 2018 Blij in mei! Welkom, Voor de maand mei stellen we voor, aan degenen die haar...

nieuwsbrief nr. 04-2018

Nieuwsbrief april 2018 Welkom en alvast een heel prettig paasweekeinde! Hallo! Ik ben Nicole...

nieuwsbrief nr. 03-2018

Nieuwsbrief maart 2018 Welkom! De carnaval is weer voorbij, voor de één een feestje en voor de...

nieuwsbrief nr. 02-2018

Welkom! De dagen worden weer langer en de wind heeft goed gewaaid. Ook in onze hoofden. Een frisse...

nieuwsbrief nr. 01-2018

Een splinternieuw jaar vol mogelijkheden. Allereerst willen we onze clienten en onze medewerkers...