Welzijn bewaken met Casemanager Ine Gijbels (1)

Ine (1988) is geboren en getogen in Hasselt en werkt al geruime tijd in Maastricht West waar ze als casemanager gekoppeld is aan huisartsenpraktijken.

Vandaag vertelt ze wat een casemanager allemaal doet.

“ We worden in het gunstigste geval al ingeschakeld bij het “niet pluis” gevoel. Hoe eerder we cliënten in beeld krijgen hoe gunstiger voor alle partijen.

Het ingeschakeld worden gaat via de huisarts, de wijkverpleegkundige of via familieleden. Indien we op de hoogte zijn van bijvoorbeeld iemands geheugenteruggang, dan kunnen we een traject op maat maken om zowel de familie als de client zelf goed te ondersteunen. Als het bijvoorbeeld om dementie gaat dan zijn er nog vele jaren met mogelijkheden en kwaliteit te gaan.

Het is een langzaam proces en hoe eerder er hulp ingeschakeld word hoe makkelijker alles geïntegreerd kan worden, en hoe minder partijen er overbelast worden. Informatie geven en een goede procesbegeleiding is onze taak. Dit is in het begin goed luisteren en alles wat nodig is regelen en daarna bewaken en eventueel bijsturen.

We beginnen met een huisbezoek en observatie, er kunnen testen ingezet worden om zaken uit te sluiten of verwijzen naar een specialist indien nodig. Ik kijk of er een indicatie moet komen voor hulp of dagbesteding, de wijkverpleging wordt ingelicht, er wordt informatie gegeven aan de client en zijn naasten.

Het is altijd weer maatwerk waarbij mijn uitgangspunt een fijn en gelijkwaardig contact is met degene waar misschien extra hulp nodig is”.