Welzijn bewaken met Casemanager Ine Gijbels (3)

Ine (1988) is geboren en getogen in Hasselt en werkt al geruime tijd in Maastricht West waar ze als casemanager gekoppeld is aan huisartsenpraktijken.

Vandaag vertelt ze wat de hoofdtaken zijn van een casemanager dementie. Zo wordt er gezorgd dat mensen met beginnend geheugenverlies goed begeleid worden in en naar een nieuwe levensfase.

“We beginnen altijd met de intake, goed luisteren naar de mensen waar het om gaat en naar wat de wensen of noodzakelijke stappen zijn.

Dan volgt de zorgplanning, we maken een plan rondom de aspecten die van belang zijn zoals bijvoorbeeld het medische gedeelte, dagbesteding, sociaal welzijn, het psychologische stuk.

De betreffende zorg wordt vervolgens gecoördineerd, bepaalde taken worden op maat verdeeld over de juiste specialisaties zoals bijvoorbeeld de huisarts, de wijkverpleegkundige en de thuiszorg, fysiotherapie of andere specialisten.

Een andere belangrijke stap is het geven van informatie en voorlichting over de zorg en de diensten, het emotionele omgaan met de verandering die speelt.

Deze stap geldt zeker ook voor de familie en andere mantelzorgers, wat speelt er praktisch en emotioneel bij hen en is er respijtzorg nodig? Respijtzorg biedt tijdelijke ondersteuning aan mantelzorgers, waardoor zij even vrijaf kunnen nemen terwijl de zorgvrager elders wordt verzorgd. Het helpt mantelzorgers op adem te komen en hun zorgtaken beter vol te houden op de lange termijn.

Als laatste stap blijven we monitoren zodat we tijdig kunnen bijsturen op het plan van aanpak en de effectiviteit van de zorg en steun zichtbaar houden.”