Cliënten Raad

Cliëntenraad zoekt leden

We doen een oproep aan al onze cliënten om zich als lid aan te melden bij onze cliëntenraad.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van een bepaalde instelling zijn aangewezen. De raad overlegt daarover met de directie van de instelling en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Wilt u in contact komen met de Clientenraad dan kunt u een brief sturen naar:
Stichting Hart voor Zorg en Welzijn Limburg
Tav: Cliëntenraad
Schalmeistraat 43
6217EV  Maastricht

of stuur een e-mail naar:
info@hartvoorzorgenwelzijn.nl

Goed en Geregistreerd voor Zorg op maat!