Inleiding klachtenprocedure

“Een uiting van onvrede over een discrepantie tussen het verwachtingspatroon van de cliënt en hetgeen de zorgverlener, of een persoon werkzaam voor de zorgverlener, geboden heeft.”

Hierboven staat de definitie van een klacht zoals die in deze procedure gebruikt wordt. Deze definitie van een klacht is uitgebreider dan de door o.a. ActiZ (V1) of samenwerkingsorganisaties als InEen (V2) maar blijft een uitwerking van artikel 1 Wkkgz (V3). Voor de uitbreiding met het noemen van het verwachtingspatroon is gekozen omdat de gegrondheid van een klacht vaak eerder ter discussie staat dan de klacht zelf.

Een praktijk voorbeeld:Klacht: Mijn vader krijgt niet de zorg die hem beloofd is. Reeds meerdere malen is niemand langsgekomen om medische handeling x uit te voeren.Reactie: De cliënt was aanwezig maar moest weg en had geen tijd om te wachten. Andere malen was niemand thuis.

Zoals hierboven zijn meerdere voorbeelden waarbij de klacht niet direct de zorg aangaat maar waarbij er een verschil is tussen wat de cliënt verwacht van de zorgverlener en dat wat de zorgverlener verwacht van de cliënt.

Het managen van verwachtingen is dan ook niet alleen essentieel bij het behandelen en oplossen van klachten maar is een onmisbare toevoeging op het verlenen van zorg en onderdeel van het kwaliteitssysteem.

Verder is het van belang te zien dat cliënten niet snel de stap zetten om een klacht in te dienen. Als een cliënt een klacht in dient moet de zorgverlener daar zorgvuldig mee omgaan. Een laagdrempeliger klachtenbeleid kan mede zorgdragen voor een kwalitatief betere aangeboden zorg. Met deze procedure voldoet men niet alleen aan de wettelijke eisen, de kwaliteit van de verleende zorg gaat omhoog. Klachten zijn niet eng, ze zijn een kans de zorgkwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

Download hier de volledige klachtenprocedure

Klachten functionaris

Ontevreden over uw behandeling of hulpmiddel? Meld ons A.U.B. uw klacht!

U wilt de beste zorg. Daarom sluiten wij alleen contracten met zorgaanbieders die zorg van goede kwaliteit leveren. Bent u toch ontevreden over uw behandeling, of over het hulpmiddel dat u krijgt? Bespreek dit dan eerst met uw zorgaanbieder.

Komt u er samen niet uit?
Geef dan uw klacht door aan de klachtenfunctionaris. Hij zal uw klacht oppakken, geheel zelfstandig en vertrouwelijk met uw klacht omgaan en afhandelen.

Wilt u in contact komen met de klachtenfunctionaris, Dhr. Rachèl de Gelder, dan kunt u een brief sturen naar:

Stichting Hart voor Zorg en Welzijn Limburg
Tav: Dhr. Rachèl de Gelder
Van Akenweg 101 A
6218HL Maastricht

of u stuurt een e-mail:

Goed en Geregistreerd voor Zorg op maat!

24/12/21

Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen. Haw pin❤ ... lees meer >< lees minder
BEKIJK OP FACEBOOK >

21/12/21

Zoooo lief ❤ ... lees meer >< lees minder
BEKIJK OP FACEBOOK >

22/10/21

Aan het woord onze cliënten Jo en Jessie Verhoeven.Jo is nu 86 jaar en Jessie 87, ze kennen elkaar vanaf zijn 20e , ze zijn nu 66 jaar samen en hebben één zoon.Hoe ervaren jullie de dagbesteding bij Stichting Hart voor Zorg en Welzijn?“ We zijn zo blij met de dagen op de boerderij, zo komen we er nog eens uit! Het leven is stilletjes geworden en we verheugen ons altijd heel erg op de dagbesteding. Door een medewerkster van de thuiszorg werden we erop geattendeerd dat dit bestond en voor ons mogelijk was. We wisten niet dat we hier voor in aanmerking kwamen en vanaf dag 1 voelen we ons heel welkom op de boerderij bij Astrid en het team.In augustus komen we er een jaar en met mooi weer is het echt genieten in de grote tuin. We zijn op de dagen dat wij gaan met een vaste groep mensen en dat is leuk omdat je elkaar dan herkent, dat voelt vertrouwd. Ook de begeleiding is vast, de sfeer is erg fijn en iedereen kan zichzelf zijn. De mensen zijn blij die komen en dus ook hartelijk tegen elkaar.We zijn voornamelijk met Maastrichteraren en zo zie je weer eens mensen van je eigen leeftijd. We kunnen gezamenlijke herinneringen delen, zoals de tijd rond en na de oorlog, maar nog veel leuker onze gezamenlijke liefde voor de carnaval. Nu zijn we te oud haha maar wat was dat leuk! Doodmoe van het feesten liepen we dan ook nog terug naar huis ‘s nachts.”Wat doen jullie zoal op een dag op de boerderij?“Kienen” roepen ze in koor! “Kienen en knutselen, we hebben laatst drie prijzen gewonnen met kienen, heel erg leuk. Het was lekkere zeep en een pak koekjes en een nagelborstel. We waren er blij mee. Het knutselen is ook leuk en afwisselend. Ook is er altijd een warme maaltijd. Er wordt goed en lekker gekookt, iedereen lust het eigenlijk altijd en we genieten er erg van. En in de tuin is het ook zo fijn met alle bloemen en dieren. Op de binnenplaats is het heerlijk warm. De oude sfeer is mooi, het is een heel oude boerderij, in stijl ingericht met spullen die we kennen van vroeger.Zonder deze zorg en afleiding duren de dagen erg lang thuis.We voelen ons echt gezien binnen de organisatie, toen we 65 jaar getrouwd waren pas, kregen we een fantastische bos rode rozen, dit is zo attent en hartelijk. Binnen een grote organisatie is het natuurlijk moeilijker om iedereen persoonlijk te kennen en aandacht te geven. Hier kennen we elkaar allemaal.Het is een verrijking voor ons dat dit mogelijk is in Maastricht!Groetjes van Jo en Jessie” ... lees meer >< lees minder
BEKIJK OP FACEBOOK >


Algemene voorwaarden

Klik hier... om onze Algemene Voorwaarden in te zien en te downloaden.

 

Klachtenprocedure & functionaris

Klik hier... voor meer informatie over de functionaris.

Cliëntenraad

Klik hier... voor meer informatie over onze cliëntenraad.

 

Uw Privacy & Cookies

Klik hier... voor meer informatie over hoe wij uw privacy waarborgen.

Statuten v/d Stichting

Klik hier... voor meer informatie over de Statuten van onze Stichting.

 

Vacatures

Klik hier... voor meer informatie

 

Kwaliteitskader

Addendum kwaliteitskader verpleeghuiszorg