De Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden zijn schriftelijke afspraken tussen u en de zorgaanbieder en regelen uw rechten en uw plichten en die van de zorgaanbieder.
De Algemene Voorwaarden bestaan uit een algemeen deel en bijzondere delen. Het algemeen deel is altijd op u van toepassing ongeacht de zorg die u ontvangt.
De bijzondere delen zijn alleen van toepassing als u een specifieke soort zorg krijgt.

Download hieronder meer informatie over de info van uw keuze

Addendum bij kwaliteitskader verpleeghuiszorg >>

Algemene voorwaarden >>

Algemene voorwaarden verpleging & Verzorging >>

Publieksfolder Algemene voorwaarden >>

Modulair pakket Thuis & Volledig pakket Thuis (MPT – VPT) >>

Geregeld Conform Landelijke Richtlijnen!

Cliëntenraad

Klik hier... voor meer informatie over onze cliëntenraad.

Uw Privacy & Cookies

Klik hier... voor meer informatie over hoe wij uw privacy waarborgen.

Statuten v/d Stichting

Klik hier... voor meer informatie over de Statuten van onze Stichting.

Vacatures

Klik hier... voor meer informatie

Kwaliteitskader

Addendum kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Algemene voorwaarden

Klik hier... om onze Algemene Voorwaarden in te zien en te downloaden.

Klachtenprocedure & functionaris

Klik hier... voor meer informatie

Jaarverantwoording Zorg & Welzijn

CBIG Jaar 2023