Cliënten Raad

Cliëntenraad zoekt leden

We doen een oproep aan al onze cliënten om zich als lid aan te melden bij onze cliëntenraad.

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van mensen die op de zorg van een bepaalde instelling zijn aangewezen. De raad overlegt daarover met de directie van de instelling en denkt mee over onderwerpen die voor cliënten van belang zijn.

Wilt u in contact komen met de Clientenraad dan kunt u een brief sturen naar:
Stichting Hart voor Zorg en Welzijn Limburg
Tav: Cliëntenraad
Van Akenweg 101-A01
6218 HL Maastricht

of stuur een e-mail naar:
info@hartvoorzorgenwelzijn.nl

Goed en Geregistreerd voor Zorg op maat!

Cliëntenraad

Klik hier... voor meer informatie over onze cliëntenraad.

 

Uw Privacy & Cookies

Klik hier... voor meer informatie over hoe wij uw privacy waarborgen.

Statuten v/d Stichting

Klik hier... voor meer informatie over de Statuten van onze Stichting.

 

Vacatures

Klik hier... voor meer informatie

Algemene voorwaarden

Klik hier... om onze Algemene Voorwaarden in te zien en te downloaden.

 

Klachtenprocedure & functionaris

Klik hier... voor meer informatie over de functionaris.

Kwaliteitskader

Addendum kwaliteitskader verpleeghuiszorg